LENTA1
naslovna

Čitaj više Čitaj više Čitaj više

LENTA2

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintersiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna 2017. s projekcijom proračuna 2018. i 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA  ŽUPANIJA O P Ć I N A  SABORSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA: 008-04/16-01/1 URBROJ: 2133/15-03-16-1 Saborsko, 17. prosinca 2016. godine I Z V J E Š Ć E o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga…
Čitaj više

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremanje novorođenog djeteta

Na temelju članka 35. statuta Karlovačke županije i članka 22. odluke o izvršavanju proračuna Karlovačke županije u 2017. godini župan donosi odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremanje novorođenog djeteta u 2017. godini. Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način…
Čitaj više

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem čl.33 Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13), te čl. 17. Poslovnika Općinksog vijeća Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 23/09), 16. prosinca 2016. u 9,00h u prostorijama općine Saborsko – vijećnica, održat će se 19. redovna sjednica Općinskog vijeća. Dnevni…
Čitaj više

DOČEK NOVE GODINE 2017. U SABORSKOM

31.12.2016 …najluđi provod u Saborskom i vrhunska zabava uz grupu „Slatki snovi“ Cijena/osobi 100 kuna (uključuje hladnu zakusku, piće u neograničenim količinama i živa muzika)… Rezervacije:mob. 098-955-4699 Nikola Sertić ili kod Gordane Sertić u trgovini u Saborskom zaključno sa 25.12.2016….
Čitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga proračuna Općine Saborsko za 2017. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Saborsko  otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Saborsko  za 2017. godinu. Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od…
Čitaj više

Obavijest o osnivanju pčelarske udruge

Na inicijativu grupe pčelara s područja općine Saborsko, dana 30. listopada (nedjelja) 2016. godine, u prostorijama Područne škole Saborsko, održana je Osnivačka skupština Pčelarske udruge“ Medun“ Saborsko. Na osnivačkoj Skupštini su bili prisutni osnivači Pčelarske udruge: Milan Kovačić, Željko Dumenčić,…
Čitaj više

Saborsko za Vukovar

Večeras su zapaljene svijeće ispred općinske zgrade u Saborskom  u povodu 25-te godišnjice okupacije Vukovara. Ovom činu prisustvovali su načelnik općine Saborsko Marko Bićanić, predsjednik Vijeća općine Saborsko Zvonko Kovačić, predsjednik HVIDR-e Saborsko Zvonko Conjar, članice udruge Ženska akcija Saborsko,…
Čitaj više