LENTA1
naslovna

Čitaj više Čitaj više Čitaj više

LENTA2

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2018. godinu Zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika Kriteriji za bodovanje i određivanje redoslijeda izrade šumskih i…
Čitaj više

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2018.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2018. pogledajte OVDJE Zahtjev za financiranje radova u šumama šumoposjednika preuzmite OVDJE   Pogledano: 5

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima, Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje…
Čitaj više

OGLAS O PRODAJI PUTEM LICITACIJE rabljenih kontejnera

Saborsko, 20. veljače 2017. OGLAS O PRODAJI PUTEM LICITACIJE rabljenih kontejnera Temeljem Odluke o prodaji rabljenih kontejnera u Saborskom, Senj 44 (KLASA:022-05/17-02/1, URBROJ:2133/15-02-17-6, od 20.veljače 2017.), Općinski načelnik objavljuje prodaju putem licitacije: – Rabljeni kontejneri zapremine 5 m3 – Količina:…
Čitaj više

Poziv za podnošenje prijave poreza kuće za odmor za 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA OPĆINA SABORSKO     Klasa : 410-15/17-01/1 Ur. broj :2133/15-03-17-1 Saborsko, 15.veljače 2017. Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na temelju članka 38. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine,…
Čitaj više

MJERA 9 – USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“   -OTVOREN Pravilnik o provedbi mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” iz Programa ruralnog razvoja…
Čitaj više

PODMJERA 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OTVOREN Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti…
Čitaj više