Moja uprava

Na ovoj web stranici možete saznati sve o lokalnoj upravi i samoupravi u Republici Hrvatskoj.

Općine i gradovi obavljaju poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. To se odnosi na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu te promet.

Više pogledajte na: http://mojauprava.hr “link” je postavljen i na glavni izbornik !

844 pogleda