Info o plavim karticama

Poštovani,

u Narodnim novinama br. 4/11 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_4_66.html

Pravilnikom je propisano da korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi koji nije iskoristio odobreno pravo u 2010. godini, može 50% od preostalog neiskorištenog prava iskoristiti do 31. prosinca 2011. godine.

Pozdrav,

Željana Ivanuš

 

Read More

 

 

 

Željana Ivanuš, dipl. nov.,

Načelnica Odjela za izdavaštvo
tel: ++385 1 4882 730
fax: ++385 1 4882 701

 

815 pogleda