Gradonačelnik pokrenuo inicijativu osnivanja Područne vatrogasne zajednice

Ogulin 19.01.2011. na inicijativu gradonačelnika grada Ogulina gosp. Nikole Magdića, u prostorijama gradske vijećnice, održn je zajednički sastanak načelnika/ca susjednih općina s predstavnicima VZ (vatrogasne zajednice) grada Ogulina; predsjednikom VZ grada Ogulina gosp. Franjom Kolićem,  podpredsjednikom gosp. Vukadinovićem i zapovjednikom VZ grada Ogulina gosp. Marijanom Kurelcem a vezano za osnivanje Područne vatrogasne zajednice grada Ogulina.
Nakon prijedloga gosp. Magdića o potrebi osnivanja Područne vatrogasne zajednice i  stručnih izlaganja predsjednika VZ grada Ogulina gosp. Franje Kolića, zamjenika VZ gosp. Vukadinovića i  zapovjednika VZ grada Ogulina gosp. Marijana Kurelca, načelnici općina su načelno prihvatili prijedlog, te  će svojim vijećima predložiti da donesu potrebne odluke kako bi se moglo pristupiti osnivanju Područne vatrogasne zajednice grada Ogulina.
Ovj sastanak je bio vrlo koristan i potreban. Svaka pohva organizatoru na inicijativi i predstavnicima VZ grada Ogulina  na stručnoj pomoći, s kojoma smo već od prije uspostavili dobru suradnju, od predsjednika VZ grada Ogulina gosp. Franje Kolića pa do zapovjednika  VZ grada Ogulina gosp. Marijana Kurelca, a sve da bi se DVD Saborsko i ostala DVD-a sa području bivše općine Ogulin što bolje organizirala i osposobila, kako u ljudstvu tako i u tehnici i uskladila sa zakonskim propisima RH.

780 pogleda