Pomoć za novorođeno dijete

Karlovačka županija donijela je Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta  u 2011.g. (Klasa: 010-0101/11-01/20, Ur.broj: 2133/1-03/05-11-01), koja se primjenjuje od 01.siječnja 2011.g. Pravo na naknadu mogu ostvariti roditelji za dijete rođeno od 01.siječnja do 31.prosinca 2011.g. u iznosu 1.200,00 kn. Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu se podići u općinama / gradovima, bolnicama Karlovac i Ogulin, te u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije, Vraniczanyeva 6, Karlovac.

 

896 pogleda