Korisne informacije

Informacije vezane uz upravne i druge stručne poslove koji se obavljaju u Uredu državne uprave mogu se dobiti i u Ispostavama Ureda i to:

URED ZA GOSPODARSTVO

ISPOSTAVA OGULIN

Voditelj Ispostave: Dragan Maljković

Sjedište:

47300 Ogulin, Bernardina Frankopana 11

Tel/fax: 047/522-074

Tel. 047/522-922,

E mail: isp.ogulin@udukz.hr

MATIČNI URED OGULIN

MP-Ogulin, Tržić Tounjski, Saborsko, Lička Jesenica, Plaški, Oštarije, Tounj i Gornje Dubrave, Josipdol, Drežnica

Radno vrijeme: svaki radni dan od 7,00-15,00 h

Rad sa strankama: 7,30-14,00 h

Tel: 522-922 centrala

Tel/fax: 522-406

Ogulin, B.Frankopana 11

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

Unutar navedenog odsjeka  fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije iz sljedećih upravnih područja:

1. Osobna stanja  građana

– promjena osobnog imena

– ispravci u državnim maticama- prema mjestu  upisa u DM

– uporaba imena u pravnom prometu

– upis činjenica rođenja u maticu rođenih

– upis činjenice smrti u maticu umrlih po proteku zakonskog roka od 30 dana od dana nastanka činjenica smrti

2. Evidencija o hrvatskom državljanstvu

3. Udruge

– osnivanje udruga,

– promjene podataka u registru udruge

U sjedištu se obavljaju poslovi koji se odnose na udruge koje imaju sjedište na području Službe u Karlovcu odnosno ispostavama, osim Ispostave Ogulin (za udruge koje imaju sjedište na području Grada Ogulina i pripadajućih Općina).

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Unutar navedenog Odsjeka fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije iz sljedećih upravnih područja:

1. Imovinsko-pravni poslovi

– rad na rješavanju zahtjeva za povrat ili naknadu oduzetih nekretnina, a prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“NN” br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

– utvrđivanje vlasništva RH na oduzetim nekretninama za koje nije podnijet zahtjev za povrat

– rješavanje prijedloga za potpuno izvlaštenje nekretnina za izgradnju objekata ili izvođenje radova od interesa za RH

– rješavanje prijedloga za nepotpuno izvlaštenje nekretnina ustnovljenjem služnosti za izgradnju objekata komunalne infrastruktura i dr.

– utvrđivanje naknade za prije izvlaštene ili deposedirane nekretnine

2. Poslovi obnove:

– rješavanje zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih materijalnih dobara – stambenih zgrada, obiteljskih kuća i stanova prema Zakonu o obnovi (“NN” br. 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00)

– donošenje rješenja za naknadu štete za uništene stambene zgrade, obiteljske kuće i stanova prema Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističih akata javnih demonstracija (“NN” br. 117/03)

– izdavanje uvjerenja vezanih uz ostvarivanje prava na obnovu.

OBITELJSKI CENTAR KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Karlovac, Ivana Meštrovića 10
obiteljski-centar@oc-karlovac.hr
e-mail: obiteljski-centar@oc-karlovac.hr
www.oc-karlovac.hr

tel. 047/ 411-429, 411-446
fax 047/ 411-459
08:00-20:00 sati, petak 08-15:30

Obiteljski centar Karlovačke županije osnovan je 2006. godine rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Centar je osnovan za korisnike s područja Karlovačke županije, a u skladu s potrebama građana planira na području županije ustrojiti i jednu ili više podružnica. Obiteljski centar obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • partnerstvo, brak, roditeljstvo, međusobne odnose roditelja i djece
 • okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć
 • odgoj djece, roditeljstvo, obiteljska dinamika
 • poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji
 • podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji
 • prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži
 • probleme s invalidnošću
 • uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u ustanovi
 • teškoće učenja i ispunjavanja školskih obveza
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • razvoj i unapređenje izvan institucijskih oblika potpore obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

 

 

1,260 pogleda