Vlada RH donijela Riješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Saborsko

Vlada je donijela Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule, Općinskog vijeća Hum na Sutli, Općinskog vijeća Općine Klenovnik i Općinskog vijeća Općine Saborsko, temeljem odredbe članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Naime, u Gradu Korčuli i navedenim općinama u zakonom određenom roku nije donijet proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, pa su se stoga stekli zakonom propisani uvjeti za raspuštanje Gradskog, odnosno Općinskog vijeća.

Isto tako, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule, te povjerenika za svako od gore navedenih općinskih vijeća. Povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule imenovan je Abel Brčić, Davor Krajačić imenovan je povjerenikom za Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli, Danijel Bunić povjerenikom Općinskog vijeća Općine Klenovnik, a Tomislav Špehar povjerenikom Općinskog vijeća Općine Saborsko.

 

Read More

 

Odredbom članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da će Vlada Republike Hrvatske, kada raspusti predstavničko tijelo, imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske u toj jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Dužnost je povjerenika osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u toj jedinici do uspostave njezinih predstavničkih tijela, a ovlast povjerenika prestaje danom konstituiranja tijela.

773 pogleda