Održana redovna izvještajna skupština DVD-a Saborsko

Danas je u Saborskom održana redovna izvještajna skupština DVD-a Saborsko, na kojoj je između ostalih točaka dnevnog reda navažnija  bila dodjela diploma dvadeset dvojici novih vatrogasaca, koji su nedavno položili ispite za zvanje Vatrogasac. S dosadašnjim starim vatrogascima DVD Saborsko sada ima 47 vatrogasaca s položenim vatrogasnim ispitom.

Skupština je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske i vatrogasne himne  te  je  minutom tišine odana počast svim preminulim vatrogascima. Sve nazočne pozdravio je predsjednik DVD-a Saborsko Marko Bićanić i podnio izviješće o radu za proteklu godinu, a zatim je nastavljen službeni dio skupštine, na čijem su dnevnom redu bile slijedeće točke:  Financijsko izvješće za 2010. godinu., Financijski plan za 2011., Plan rada za 2011., Izvješće nadzornog odbora, Obraćanje Gostiju, Podjela diploma o položenom ispitu za zvanje Vatrogasac i Razno.

Read More

Sve točke dnevnog reda su nakon izlaganja jednoglasno prihvaćene. Vatrogascima se zatim obratio predsjednik VZG Ogulina gospodin Franjo Kolić, pozdravivši sve nazočne a posebno vatrogasce te istakao kako je velika zasluga načelnice općine Saborsko Đurđice Špehar kao inicijatora osnivanja DVD-a Saborsko što ranijih godina nije bilo moguće jer bivša općinska uprava nije imala sluha za vatrogastvo.

Gospodin Kolić je iskazao veliko osobno zadovoljstvo i uputio velike pohvale na račun DVD-a Saborsko zbog velikog angažmana predsjednika i svih novih članova prilikom tečaja, praktične obuke i polaganja vatrogasnog ispita. Ovako osposobljeni vatrogasci zasigurno će puno doprinijeti preventivi i boljoj učinkovitosti prilikom gašenja požara i biti od velike pomoći cijeloj Vatrogasnoj zajdnici. Na kraju skupštine,  gosp. Marijan Kurelac pristupio je podjeli diploma novim vatrogascima,  a zahvalnice gospodi Franji Koliću, Marijanu Kurelcu i Dragutinu Foschiu, te načelnici općine od strane DVD-a Saborsko predao je predsjednik DVD-a Saborsko Marko Bićanić. Predsjedniku DVD-a Saborsko priznanje je uručila načelnica Đurđica Špehar u ime općine Saborsko. Skupštini su također nazočili i članovi ostalih DVD-a iz okolice: DVD Grada Ogulina, Oštarija, Ribarića, Plaškog, Rakovice, Jasenka, Turkovića i Jospdola.

718 pogleda