ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Unutar navedenog Odsjeka fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije iz sljedećih upravnih područja:

1. Imovinsko-pravni poslovi

– rad na rješavanju zahtjeva za povrat ili naknadu oduzetih nekretnina, a prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“NN” br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

– utvrđivanje vlasništva RH na oduzetim nekretninama za koje nije podnijet zahtjev za povrat

– rješavanje prijedloga za potpuno izvlaštenje nekretnina za izgradnju objekata ili izvođenje radova od interesa za RH

– rješavanje prijedloga za nepotpuno izvlaštenje nekretnina ustnovljenjem služnosti za izgradnju objekata komunalne infrastruktura i dr.

– utvrđivanje naknade za prije izvlaštene ili deposedirane nekretnine

2. Poslovi obnove:

– rješavanje zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih materijalnih dobara – stambenih zgrada, obiteljskih kuća i stanova prema Zakonu o obnovi (“NN” br. 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00)

– donošenje rješenja za naknadu štete za uništene stambene zgrade, obiteljske kuće i stanova prema Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističih akata javnih demonstracija (“NN” br. 117/03)

– izdavanje uvjerenja vezanih uz ostvarivanje prava na obnovu.

605 pogleda