ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

CategoriesDogađanja

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

Unutar navedenog odsjeka  fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije iz sljedećih upravnih područja:

1. Osobna stanja  građana

– promjena osobnog imena

– ispravci u državnim maticama- prema mjestu  upisa u DM

– uporaba imena u pravnom prometu

– upis činjenica rođenja u maticu rođenih

– upis činjenice smrti u maticu umrlih po proteku zakonskog roka od 30 dana od dana nastanka činjenica smrti

2. Evidencija o hrvatskom državljanstvu

3. Udruge

– osnivanje udruga,

– promjene podataka u registru udruge

U sjedištu se obavljaju poslovi koji se odnose na udruge koje imaju sjedište na području Službe u Karlovcu odnosno ispostavama, osim Ispostave Ogulin (za udruge koje imaju sjedište na području Grada Ogulina i pripadajućih Općina).

650 pogleda