Poziv na javnu tribinu

Načelnica Đurđica Špehar, zamoljava sve vlasnike OPG-ova, obrta, zadruga i poduzeća, predsjednike političkih stranaka i vlasnike apartmana, sa područja općine Saborsko, da dođu u ponedjeljak  28.02.2011. na zajednički sastanak u općinsku Vijećnicu u 14h, radi  konzultacija vezano za  inicijativu Grada Ogulina za osnivanje lokalne akcijske grupe – LAG i sastanka 01.03. u Ogulinu na koju je pozvana i općina Saborsko.

645 pogleda