Poštovani poslodavci

obavještavamo Vas da sa današnjim danom možete podnijeti zahtjev za dodjelu potpore za zapošljavanje ili usavršavanje radnika u 2011., putem aktivnih mjera zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu.

Sve potrebne dodatne informacije također možete dobiti u Područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, prema Vašem sjedištu.

Zahtjev za dodjelu potpore možete pronaći na ovoj Web stranici i popunjenog ga dostaviti nadležnoj Područnoj službi.

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici 3. veljače 2011. godine donijela Odluku o prihvaćanju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je s provedbom mjera poticajnog zapošljavanja koje su u njihovoj nadležnosti.

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi različite programe za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada.

Prvi program je sufinanciranje zapošljavanja i sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba. Sufinancira se zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža, dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba iznad 50 godina starosti, osoba s invaliditetom i zapošljavanje posebnih skupina nezaposlenih osoba. Od ove godine, sufinancira se i zapošljavanje nezaposlenih osoba na dijeljenom radnom mjestu te zamjenskih radnika za radnike koji su na obrazovanju. Obrazovanje za poznatog poslodavca odnosi se na poslodavca koji je zaposlio osobe s evidencije Zavoda kojima nedostaju neke dodatne vještine i znanja za obavljanje tog posla. Isto tako Zavod sufinancira obrazovanje radnika koji su već u radnom odnosu u cilju zadržavanja radnog mjesta a za koje mu je potrebno dodatno znanje zbog modernizacije proizvodnje. Nezaposlenim osobama također se dodjeljuje i potpora za samozapošljavanje.

Jedan od programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba je obrazovanje nezaposlenih. Ovim programom provodi se obrazovanje nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada te kako bi se smanjio nesrazmjer između ponude i potražnje na tržištu rada.

Zavod također provodi mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojom se mladim osobama omogućava stjecanje radnog iskustva potrebnog za pristupanje stručnom ili državnom ispitu.

Zapošljavanje u javnim radovima Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ovim programom djeluje se na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja, a posebice onih koji su preko 3 godine u evidenciji nezaposlenih u programe društveno korisnog rada.

Potporom za očuvanje radnih mjesta Zavod nadoknađuje dio neto plaće radnicima zaposlenima kod poslodavaca koji uvode Program rada u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno.

Zavod za zapošljavanje zadužen je i za provedbu mjera zapošljavanja iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005. do 2015. godine.1.  MJERE KOJE SE SMATRAJU POTPORAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva
Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba
Sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba na dijeljenom radnom mjestu
Sufinanciranje zapošljavanja zamjenskog radnika


2.  MJERE KOJE SE SMATRAJU POTPORAMA ZA USAVRŠAVANJE


Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih
 
– novozaposlenih na poslovima za koje na tržištu rada nema kvalificirane radne snage
zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca
3.  MJERE KOJE SE NE SMATRAJU DRŽAVNIM POTPORAMA – MJERE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE S CILJEM POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

Obrazovanje nezaposlenih
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Javni radovi
Potpora za očuvanje radnih mjesta
 

 

746 pogleda