Potpisan Društveni ugovor trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

U nazočnosti župana Ivana Vučića i njegovih zamjenika te javnog bilježnika Blanke Žaja, u Uredu župana Karlovačke županije, potpisan je danas (utorak, 8. ožujka) Društveni ugovor trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o., kojim se definiraju prava i obveze potpisnika, odnosno suvlasnika u Razvojnoj agenciji. Ugovor su potpisali gradonačelnici i načelnici gradova i općina u Karlovačkoj županiji, izuzev Grada Ozlja.

 

 

 

Read More

 

 

751 pogleda