Rezultati izbora za općinsko Vijeće općine Saborsko

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A   S A B O R S K O                                                         
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                                                                           
OPĆINE SABORSKO

Klasa:  013-03/11-01/17
Urbroj: 2133/15-03-11-1

Saborsko, 04. travanj 2011.

Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.N.br.44/05; – pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Saborsko donijelo je:

ODLUKU

Read More

 

O OBJAVI REZULATA IZBORA ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SABORSKO

I. Općinsko izborno Povjerenstvo utvrđuje da Općina Saborsko ima ukupno 893 birača i da je glasovalo 397 birača odnosno 44,45%, od čega je bilo 381 ili 95,97% važećih glasačkih listića dok je nevažećih listića bilo 16 ili 4,03%.

II. Kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova:

1. Hrvatska seljačka stranka ( HSS) i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – 140 glasova 36,75%
nositelj liste: Ivan Matovina

2. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)                                            –    89 glasova 23,36%
nositelj liste: Željko Ogrizović

3. Nacionalni demokrati (ND)                                                                             –    78 glasova  20,47%
nositelj liste: Luka Hodak

4. Socijaldemokratska partija (SDP)                                                                   –   38 glasova     9,97%
nositelj liste: Radojka Kurteš

5.Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)                                                            –    36 glasova    9,45%
nositelj liste: Ivan Žagrović

 

 

 

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.N. br. 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07. – dalje. Zakon) liste koje sudjeluju u diobi vlasti u općinskom vijeću su:

 

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) I HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

nositelj liste: IVAN MATOVINA

 

2. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)

nositelj liste: ŽELJKO OGRIZOVIĆ

 

3. NACIONALNI DEMOKRATI (ND)

nositelj liste: LUKA HODAK

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)

nositelj liste: RADOJKA KURTEŠ

 

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

nositelj liste: IVAN ŽAGROVIĆ

 

 

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

 

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA I HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA

dobila je 3 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. IVAN MATOVINA

2. NIKOLA SERTIĆ

3. MILAN MATOVINA

 

2. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)

dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. ŽELJKO OGRIZOVIĆ

2. MILAN JOVETIĆ

 

3. NACIONALNI DEMOKRATI (ND)

dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. LUKA HODAK

2. JURE KRIZMANIĆ

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)

dobila je 1 mjesto te su s liste izabrani:

 

1. RADOJKA KURTEŠ

 

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

dobila je 1 mjesto te su s liste izabrani:

 

1. IVAN ŽAGROVIĆ

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE SABORSKO

Predsjednik: Slavko Šušnjić v.r

 

 

III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.N. br. 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07. – dalje. Zakon) liste koje sudjeluju u diobi vlasti u općinskom vijeću su:

 

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) I HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

nositelj liste: IVAN MATOVINA

 

2. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)

nositelj liste: ŽELJKO OGRIZOVIĆ

 

3. NACIONALNI DEMOKRATI (ND)

nositelj liste: LUKA HODAK

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)

nositelj liste: RADOJKA KURTEŠ

 

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

nositelj liste: IVAN ŽAGROVIĆ

 

 

IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

 

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA I HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA

dobila je 3 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. IVAN MATOVINA

2. NIKOLA SERTIĆ

3. MILAN MATOVINA

 

2. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)

dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. ŽELJKO OGRIZOVIĆ

2. MILAN JOVETIĆ

 

3. NACIONALNI DEMOKRATI (ND)

dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:

 

1. LUKA HODAK

2. JURE KRIZMANIĆ

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)

dobila je 1 mjesto te su s liste izabrani:

 

1. RADOJKA KURTEŠ

 

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

dobila je 1 mjesto te su s liste izabrani:

 

1. IVAN ŽAGROVIĆ

 

 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE SABORSKO

Predsjednik: Slavko Šušnjić v.r

783 pogleda