Eko-info centar Plaški – radionica za obuku nadzornika prirode

14.i 15. 04.2011. u  Eko-info centru u Plaškom održana je radionica za obuku nadzornika prirode. Radionica je organizirana u okviru EU projekta ”Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti” koji financira Europska komisija kroz IPA program regionalne suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi efikasno upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti i očuvanje njihovih prirodnih resursa. Projekt izvode NVO ”Centar z okolišno održivi razvoj Sarajevo” (BIH), Park prirode ”Logarska dolina” (Slovenija) Ekološka udruga ”Kako je zelena moja dolina” (Hr), te ”FORS Montenegro-Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore” (Crana Gora).
Uz predsjednicu Ekološke udruge KZMD Zorke Jovetić, predavači na radionici su bili mag. šumarstva Martin Šolar direktor NP Triglav, upravitelj  Dušan Prašnikar iz PP Logarska dolina, glavni nadzornik JUKŽ (Javne uprave Karlovačke županije) ”Natura Vita” Darko Radečić sa suradnicama, kao i koordinator projekta Mile Sokolić sa suradnicama iz Razvojne agencije Karlovačke županije.

 

Foto:http://www.plaski-lika.com/06.html

 

Read More

Prvi dan radionicu je posjetio i gosp. Henk Visser iz EC iz Brisela.
Na radionici su bili i načelnici općine Plaški  Ivan Šego i općine Saborski Đurđica Špehar, kao i vlasnici OPG-a.
Teme su bile i više nego zanimljive i prije svega korisne, pogotovo za našu općinu Saborsko, jer smo se upoznali sa zakonima  i upravljanjem zaštičenih dijelova prirode, posebno NP, koji pokriva 1/3 naše općine Saborsko i to u našim i  EU zakonima, koji nas uskoro očekuju. Direktor NP Triglav mag Martin Šolar prezentirao je i razvoj turizma u takvim zaštičenim područjima, kao i dobre i loše strane istog. Drugi dan radionica se bazirala uglavnom na ulogu i rad rendžera u zaštičenim područjima,opremi i njihovoj organizaciji i međuljudskim odnosima sa lokalnim stanovništvom i posjetiocima u Parku.

 

643 pogleda