Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Saborsko

Dana 21. travnja 2011. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati, održat će se konstituirajuća sjednica Općinskog Vijeća u prostorijama Općine Saborsko (sala za sastanke), Senj 44, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

– Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom

3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Saborsko

4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

5. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Saborsko

6. Izbor podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Saborsko

597 pogleda