Uskrs u Saborskom

Danas slavimo tajnu pobjede Božje nad smrću, slavimo trijumf života, poraz tame, grijeha i smrti. Jer kako čusmo u hvalospjevu uskrsnoj svijeći: »Krist je raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao: u tom se času nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje.«

Dogodilo se to da je Bog zaživio u povijesti (Božić), da bi čovjek mogao vječno živjeti u Bogu (Uskrs). Taj vrhunski i najveličanstveniji događaj u čitavoj ljudskoj povijesti – događaj Uskrsa i otkupljenja – jest nešto što nadmašuje sve događaje i čitavu stvarnost. Taj događaj nije nešto što pripada samo prošlosti, on je Božjom snagom postao nadvremenskim i svevremenskim. Po otajstvenim znakovima prisutan je i događa se posvuda i u svakom vremenu. I danas ovdje, i događat će se do svršetka vremena. I zato smo uvjereni da se i sada – kako čusmo u hvalospjevu – Kristovi vjerni oslobađaju od bijede grijeha i opačina svijeta, da im se vraća milost i da se pridružuju svetima. Događajem Kristova uskrsnuća u ovaj naš svijet ulazi veličanstvena novost, događa se obnavljanje svega – novo stvaranje!

666 pogleda