Odražana 1. radna sjednica Općinskog vijeća Općine Saborsko

Danas je u Saborskom održana 1. radna sjednica, novoizabranog, Općinskog vijeća Općine Saborsko. Sjednica je počela u 9,00 sati kojom je predsjedao predsjednik vijeća Marko Bićanić. Dnevni red je bio opsežan, pa je na samom početku prije usvajanja, reduciran za nekoliko točaka koje nisu toliko hitne, a bit će uvrštene na prvu slijedeću sjednicu.

Na ovoj sjednici je, između ostalih  odluka, donesen i Proračun za 2011. godinu, ujedno i najvažniji dokumenat ove sjednice. Za razliku od konstituirajuće sjednice ova prva radna je protekla u mirnoj i tolerantnoj atmosferi a prisustvovali su svi vijećnici, Načelnica Đurđica Špehar, zamjenik načelnice Nikola Grba, Pročelnik JUO Vladimir Božičević a zapisnik je vodila Marija Hodak. Raspravljalo se o mnogim gorućim problemima koji  trenutno najviše muče i općinsku upravu i stanovništvo, jedan od najvećih je vodovod Lička Jesenica koji opskrbljuje vodom naselja; Lička Jesenica, Begovac i stvara ogromne gubitke, gotovo 90% vode gubi seu zemlju zbog dotrajalosti kompletnog vodovoda, a da ne spominjemo naselje Blata koje ni dan danas nema vodu. Problem je toliko velik da Općina Saborsko nema mogućnosti ni na koji način iz svog proračuna bilo što napraviti po pitanju vode za spomenuta naselja. Donesena je odluka o uvođenju fiksnog iznosa (paušala) od 10kn mjesečno, za održavanje vodomjera, koji će biti dodan cijeni za potrošenu vodu. Cijena kubika vode ostala je kao i do sada.

619 pogleda