Savjet za zdravlje Karlovačke županije održao sastanke u Ogulinu

http://www.ogulin-info.com, Četvrtak, 12 Svibanj 2011 11:20

U srijedu, 11.svibnja 2011., Savjet za zdravlje Karlovačke županije u okviru aktivnosti koje su zacrtane Planom promicanja zdravlja u razdoblju od 2011. – 2013. godine održao je u Ogulinu dva sastanka.

Prvi sastanak održan je u 10:30 sati u prostoru vijećnice Grada Ogulina sa predstavnicima Grada Ogulina i općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko, predstavnicima zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, srednjih škola, Gradskog društva Crvenog križa i civilnog društva. Sastanak je imao cilj upoznati sve sudionike sa ulogom i zadacima Savjeta za zdravlje, Planom promicanja zdravlja na području Karlovačke županije kao i njihovom ulogom u unapređenju zdravlja u našoj županiji, a osobito u njihovoj lokalnoj sredini. Planom promicanja zdravlja predviđene su mjere intervencije za javno zdravstvene prioritete – rak dojke, briga i skrb za starije i nemoćne osobe i alkoholizam kod mladih.

Da bi ostvarili predviđene ciljeve neophodna je multisektorska suradnja i koordinacija svih aktivnosti što je i zaključak prisutnih sudionika.

Drugi sastanak održan je s liječnicima obiteljske medicine i predstavnicima Doma zdravlja Ogulin. Cilj ovog sastanka bio je upoznati liječnike obiteljske medicine s njihovom ulogom u provođenju Plana unapređenja kontrole raka dojke u Karlovačkoj županiji.

Predavanje su održali doktori medicine Biserka Hranilović , specijalist epidemiolog i Suad Crnica specijalist plastične kirurgije.

709 pogleda