Oralna vakcinacija lisica u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska, Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam uputili su obavijest svim općinama, pa tako i općini Saborsko, da će se u periodu od 16.05-22.05.11. na području cijele Karlovačke županije provoditi oralna vakcinacija lisica, a sve u cilju istrebljenja bjesnoće.

O bolesti
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. U svjetskim razmjerima predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza s preko 55 000
slučajeva u ljudi godišnje. Prisutnost bjesnoće u Republici Hrvatskoj Na području Republike Hrvatske prisutan je silvatični oblik bjesnoće. Oboljelu populaciju najvećim dijelom čine divlje životinje, primarno crvene lisice (Vulpes vulpes) koje se smatraju najvažnijim rezervoarom i vektorom bjesnoće. U domaćih životinja bjesnoća se javlja redovito kao posljedica kontakta s oboljelom divljom životinjom. Od domaćih životinja najveći broj oboljelih čine mačke i psi zbog izravne izloženosti kontaktu s lisicama (ulazak lisica u dvorišta, lov, parkovi, dnevna migracija) te nepoštivanja, od strane vlasnika, zakonskih odredbi o preventivnom cijepljenju ljubimaca (pasa).
U razdoblju od 1999. do 2006. prosječan broj potvrđenih slučajeva bjesnoće u životinja iznosio je 450-550 slučajeva godišnje, dok je tijekom 2007. do 2010. zabilježen porast broja pozitivnih slučajeva u divljih i domaćih životinja te je broj pozitivnih slučajeva porastao na 650 do800 godišnje.

591 pogleda