Osnivačka skupština LAG-a Frankopan

Osnivačka skupština LAG-a Frankopan

Novo osnovana Lokalna akcijska grupa “Frankopan” pokrivat će južni dio Karlovačke županije od Slovenije do Bosne i Hercegovine: područja gradova Ogulina i Slunja, te područja općina Bosiljevo, Generalski Stol, Tounj, Josipdol, Plaški, Saborsko i Cetingrad ukupne površine 1.835,69 km2 sa 36.972 stanovnika, ili oko 20 stanovnika po kvadratnom kilometru.

 

Donesen je i usvojen Statut LAG-a “Frankopan”, za predsjednika LAG-a je izabran gosp. Nikola Magdić, za dopredsjednika gosp. Ivan Bogović. Za članove Upravnog odbora koji će voditi LAG izabrano je 16 članova i to predstavnici svih gradova i općina. Za članove Nadzornog odbora predloženi su i izabrani gosp. Zlatko Mihaljević za predsjednika, te Josip Korenić i Đurđica Špehar za članove.

Nakon izbora, predsjedavanje je preuzeo izabrani predsjednik gosp. Nikola Magdić te iznio poslove koje predstoje novoj udruzi od upisa u registar do provođenja programa LAG-a. Interesi su zajednički i predsjednik Magdić duboko vjeruje da ćemo samo zajedničkim radom ispuniti ciljeve razvoja s osnovnim zadatkom da se poboljša i komunalna i gospodardska situacija na našem području a u krajnjem cilju da ljudi ostanu ovdje, nađu si zaposlenje i da rade za dobrobit cijele županije. Udrugu će zastupati predsjednik Magdić, dopredsjednik Bogović i gosp. Kubelka.

Osnivačka skupština LAG-a  Frankopan

Osnivačku skupštinu Lokalne akcijske grupe “Frankopan” otvorio je gosp. Vladimir Kubelka zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina, pozdravivši gosp. Ivana Bogovića saborskog zastupnika i gosp. Nikolu Magdić gradonačelnika Grada Ogulina i ujedno domaćina i sve načelnike naših susjednih općina.

Na Osnivačkoj skupštini uz načelnike Općina Bosiljevo, Generalski Stol, Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko te zamjenika načelnika Općine Cetingrad, okupilo se i dvadesetak predstavnika poljoprivrede, ugostiteljstva, poduzeća, institucija, javnih ustanova, udruga.

Nakon Osnivačke skupštine LAG-a “Frankopan”, održana je i prva konstituirajuća sjednica Upravnog odbora, na kojoj su izabrani za tajnika gosp. Vladimir Kubelka i blagajnicu gđa Đurđica Mateša.

Osnivačka skupština LAG-a  Frankopan

LAG je partnerstvo poljoprivrednika, poduzeća, institucija, udruga, stanovništva, jedinica lokalne samouprave (gradova i općina), javnih ustanova. Cilj LAG-ova je razvoj gospodarstva na ruralnom području – poljoprivrede, turizma, malog i srednjeg poduzetništva, razvoj društva, razvoj infrastrukture, zaštita okoliša. Povezivanje zbog zajedničkog nastupa na tržištu, korištenje sredstava fondova Europske zajednice, provođenje LEADER programa Europske zajednice.

LEADER je program za ruralni razvoj kroz obnovu ekonomije, društvenog života, smanjenje nezaposlenosti, povezivanje partnera, zaštitu okoliša, kulturne baštine.

Da bi gradovi i općine, zadruge, udruge, pojedinci i drugi subjekti mogli koristiti sredstva iz LEADER programa moraju biti organizirani u LAG.

Osnivačka skupština LAG-a  Frankopan
Cilj LEADER programa je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo i pouzdanje u ljude koji žive u ruralnom području i njihovom znanju što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama. Pomoći stanovništvu da podignu razinu proizvodnje i kvalitete domaćih proizvoda. Plasman roba i usluga na domaće i svjetsko tržište. Sudjelovanje na natječajima za dobivanje sredstava fondova Europske zajednice.

InfoStudio.hr

648 pogleda