REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SABORSKO

R E P U B L I K AH R V A T S K A

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE SABORSKO

KLASA: 013-03/11-0151

URBROJ: 2133/15-03/04-11-1

Saborsko, 11. 07. 2011.

Na temelju članka 33., članka 52. i članka 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Saborsko utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE

NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SABORSKO

I.Broj birača srpske nacionalne manjine

upisanih u popis birača za Općinu Saborsko321

II.Nevažećim utvrđeno glasačkih listića 1

III.Broj glasova koje je dobio svaki kandidat

1.Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 16464

2.Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164A60

3.Đurađ Jovetić57

4.Milan Jovetić61

5.Đorđe Momčilović58

6.Milan Momčilović58

7.Ignjatija Ogrizović57

8.Željko Ogrizović60

9.Nikola Opsenica59

10.Dušanka Vukelić58

IV.Kandidati koji su izabrani u vijeće srpske nacionalne manjine

u Općini Saborsko

1.Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164

2.Nikola Grba, Lička Jesenica, Lička Jesenica 164A

3.Đurađ Jovetić

4.Milan Jovetić

5.Đorđe Momčilović

6.Milan Momčilović

7.Ignjatija Ogrizović

8.Željko Ogrizović

9.Nikola Opsenica

10.Dušanka Vukelić

U Saborskom, 11. srpnja 2011. godine

Predsjednik

Tomislav Špehar, dipl. iur.

883 pogleda