U tijeku je razminiravanje ŽC Lička Jesenica – Dabar

U tijeku su radovi na razminiravanju, minski sumnjivog, pojasa uz županijsku cestu Lička Jesenica – Dabar preko Kapele između općina Saborsko i podučja grada Otočaca, što je preduvjet za početak radova na proširenju i asfaltiranju ovog dijela ceste između ovih dviju jedinica lokalne uprave.

Županijska cesta Lička Jesenica – Dabar – Otočac je od velike važnosti sa Općinu Saborsko jer put do Grada Otočca i susjedne Ličko-senjske županije skraćuje na 48 km od dosadašnjih 80-tak (Plitvice-Korenica-Vrhovine-Čovići-Otočac).

Završetkom ovih radova Saborsko će biti, gotovo u kilometar, jednako udaljeno od Otočca, Ogulina i Bihaća (BIH) cca 50 km. Ovom dionicom se često koriste i strani turisti koje na nju navodi GPS kao najkraći put iz sjeverne, sjevero-zapadne Like prema Saborskom i Plitvicama.

 

 

944 pogleda