Počela sanacija Državne ceste D42 Sertić pljana – Selište

Konačno je počela sanacija Državne ceste D42, dionice Sertić Poljana – Rakovičko Selište koja je već godinama praktično neprohodna. U ova dva dana već je povučen 1 km novog asfaltnog sloja. Širina ceste je ostala ista što znači dosta uska oko 4 metra, ali to je sad manje važno ionako se na ovoj dionici nemogu izvoditi veći zahvati jer prolazi kroz zaštićeno područje.

Pisali smo često na ovim stranicama i ukazivali na problem, slikali rupe i rupetine, sastajali se župani Lički i Karlovači, žalili se mještani koji putuju svaki dan ovom dionicom, žalila se Općina Saborsko, žalili se strani i domaći turisti i evo konačno se nešto pokrenulo s mrtve točke. Sad kad vidim ovaj novi asfalt odmah mi bode oči ovaj stari na dijelu iste ceste ali na području koje pripada Karlovačkoj županiji, Sertić poljana – Kuselj koji je također u lošem stanju, sad je red da Hrvatske ceste saniraju i ovaj dio, to je svega 2-3 km.

892 pogleda