Odgovor na pitanja vijećnika

Predmet: Odgovor na pitanja vijećnika

Poštovani,

uz ispriku što zbog spriječenosti nisam mogla prisustvovati sjednici vijeće, te Vam nisam mogla direktno odgovoriti na Vaša pitanja, činim to ovim putem.

Pročitavši Zapisnik s 03. Sjednice Općinskog vijeća vidim da je na najveći dio postavljenih pitanja dat potpun ili djelomičan odgovor, ipak ću se na svaki pojedinačno i ja osvrnuti.

Problematika vodovoda Blata svima Vama dobro je znana i ona traje već čitav niz godina. U ovom trenutku na žalost iz čitavog niza objektivnih razloga nismo u mogućnosti učiniti gotovo ništa. Najvažniji razlog je u tome što je vodoopskrbni sustav bez „vlasnika“, odnosno nema titulara koji s njime sukladno zakonu možeupravljati i vršiti distribuciju vode. Ova činjenica sprečava sve daljnje aktivnosti oko aktivnosti na vodovodu Blata.

2.Uređenje putova:

Što se tiče nerazvrstanih općinskih putova u protekle dvije godine od kada je ova „vlast“ učinili smo maksimum na uređenju putova u skladu s raspoloživim sredstvima. Sa svih putova skinut je srednjak, kako bi se omogućilo lakše kretanje. Učinili bi još i više da nismo bili spriječeni prijavom kad smo putove uređivali materijalom koji se nalazi na području naše općine.

3.Odašiljač:

Što se tiče odašiljača bili smo pokrenuli postupak preseljenja, ali nismo našli adekvatnu lokaciju koja bi bila u vlasništvu Općine Saborsko. Također smo poslali zahtjev da nam se pošalju službeni podaci o količini i štetnosti zračenja, pa kad to dobijemo, obavijestit ćemo Vas o tome

4.Oslobađanje od plaćanja naknada:

Svima Vama dobro je poznato da su prihodi od naknada jedan od temeljnih prihoda u Proračun Općine Saborsko, pa stoga ne postoji mogućnost generalnog oslobađanja od plaćanja naknada. Isto tako znate da postoji Socijalni program kojeg ste Vi usvojili po kojem je moguće pojedinačno oslobađanje od plaćanja naknada. Svako tko misli da sukladno tom programu ima pravo da ga se oslobodi plaćanja treba podnijeti pismeni zahtjev.

5.Pozicija mrtvačnice:

Za gradnju mrtvačnice potrebno je izgraditi projektnu dokumentaciju i u njoj će biti sve definirano od strane struke sukladno zakonu.

6.Javna rasvjeta:

Što se tiče javne rasvjete, poznato Vam je, da smo i naseljima Blata, Begovac i Lička Jesenica postavili određeni broj rasvjetnih tijela, ali zbog nedostatka novaca nismo uspjeli ista spojiti na mrežu. Čim dođemo do sredstava to ćemo učiniti.

7.Prijevoz putnika tvrtkom iz Karlovca:

Što se tiče organizacije prijevoza, to također podliježe posebnim propisima. Za to se treba raspisati natječaj i uzima se onaj tko da najbolju ponudu. Naša Općina je u jako nepovoljnom položaju zbog prometne izoliranosti, a i zbog relativno malog broja žitelja i potencijalnih putnik. Ovo je dosta veliki problem koji ćemo morati rješavati u suradnji s županijom, a trenutno se sufinancira postojeća linija u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

8.Što se tiče lipe uz državnu cestu D42, istu trebaju ukloniti Hrvatske ceste, pa će se s njima stupiti u kontakt kako bi se taj problem razriješio.

Nadam se da sam uspjela pojasniti neke probleme i da će te razumjeti s čime se sve susrećemo kako bi razriješili aktualnu problematiku.

 

Načelnica

Đurđica Špehar

655 pogleda