Sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina u svezi priprema za referendum o pristupanju EU

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa suradnicima, održao je u srijedu, 11. siječnja, u svome uredu, radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina sa prostora Karlovačke županije, predstavnicima Savjeta mladih i Savjeta za EU integracije Karlovačke županije, u svezi pripreme za predstojeći referendum o ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. Župan Vučić je tom prigodom upoznao predstavnike jedinica lokalne samouprave sa obvezama uz predstojeći referendum te zatražio od gradonačelnika i načelnika općina da se u svojim sredinama aktivno uključe u promicanje referenduma odnosno potrebe građana da izađu na referendum i iskažu svoj stav.

Županijski Svjet za EU integracije i Upravni odjel za EU integracije i regionalnu suradnju pripremili su na tu temu održavanje raznih edukacija, okruglih stolova i promiđbenih spotova na lokalnim radijskim i televizijskim postajama, a građanima će na info-štandovima biti dijeljen promotivno-informativni materijal. Također su od Ministarstva vanjskih poslova dobivene prigodne brošure, koje će se, uz već tiskane letke i plakate, distribuirati građanima putem Savjeta mladih po gradovima i općinama.

 

Na sastanku je zatražena potpora čelnika gradova i općina ovoj akciji na način da i sami na svom području organiziraju slična događanja i manifestacije.

U Ogulinu će se 18.01.2012. održati okrugli stol i info pult povodom referenduma o ulasku Hrvatske u EU. U općini Saborsko će se stanovništvo informirati nizom promiđžbenog matrijala u prostorijama Općine, udruga i ambulante Saborsko. Uskoro će biti postavljeni info plakati i redovno informiranje naših građana putem naše web stranice.

697 pogleda