Prijava kuća za odmor

 Prijava kuća za odmor – rok 28.02.2012.

 POZIV

Svim  vlasnicima  kuća  za  odmor na  području  općine  Saborsko, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2012. godini, da do  28.  veljače  2012. godine dostave prijavu podataka kuće za odmor na obrascu koji mogu podići i predati u uredu Općine Saborsko svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Sukladno članku 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, novčanom kaznom od 500,00 kn do 25.000,00 kn kaznit će za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanju poreza kuće za odmor ( članak 38. stavak 2. i 3.).

Vlasnicima koji ne izvrše isto u navedenom roku utvrdit će se obaveza na  osnovu  dostupnih  podataka  te  će  se  proslijediti  nadležnoj  Poreznoj  upravi Ogulin na daljnje provođenje.
 Općina Saborsko

648 pogleda