Danas je u Saborskom održano Zimsko predavanje za poljoprivrednike

Osvrt na Zimska predavanja
Dana 6. veljače. 2012. godine (ponedjeljak), Javna poljoprivredna savjetodavna služba Karlovačke županije HPK održala je zimska predavanja za poljoprivrednike u Saborskom.

Zbog vremenskih neprilika odaziv na predavanje nije bio velik.

Cilj predavanja je bio educiranje poljoprivrednika o bitnim temama, kao što su:    

1. „Višestruka sukladnost“ (predavač: Nikola Gržan, dipl. ing. agr.) se odnosi na provođenje već postojećih uredbi EU i hrvatskih propisa s područja zaštite prirode i okoliša te zaštite zdravlja ljudi i životinja u poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem promicanja održive poljoprivrede. Ujedno je to i obaveza u ostvarivanju prava na  izravna plaćanja (poticaji) , vezana uz poštivanje mjera zaštite prirode i okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja te mjera dobre poljoprivredne prakse. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti, koja će se kontrolirati kod korisnika državnih potpora, ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na izravna plaćanja.

 

2. Izmjene u poljoprivrednom zakonodavstvu“, (predavač: Bernarda Kasunić, dipl. ing. agr.)

Poljoprivredni proizvođači su dobili puno novih i korisnih informacija, prvenstveno o mogućnostima prijave državnih potpora za 2012. godinu i propisima koje će morati poštivati od 1. srpnja 2013., nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Iznosi osnovnih plaćanja su uglavnom ostali isti, ali ima promjena u poticanim količinama. Poseban naglasak je na mlječnim kvotama (A i B) za kravlje mlijeko koje se moraju prijaviti HPA do kraja ovog mjeseca. Proizvođači moraju uredno voditi sve evidencije kojima podliježu.

 

3. Integrirana proizvodnja i evidencije u zaštiti bilja“ (predavač: dr. sc. Mirna Ceranić Sertić) gdje se govori o održivom obliku proizvodnje (dozvoljena određena kemijska sredstva) sa dodatnim iznosom potpora (800 ili 1200 kn/ha). Integrirani proizvođač se postaje upisom u Upisnik integriranih proizvođača, nakon upoznavanja sa propisanim tehnološkim uvjetima proizvodnje.

Svi korisnici potpora su od prošle godine dužni voditi „Evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja“ te propisno uskladištiti praznu ambalažu. Za predaju i odvoz prazne ambalaže moraju se pravovremeno informirati kod savjetnika u Rakovici ili Ogulinu.

 

4. „Ekološka proizvodnja“ (predavač: Ljubica Magdić, bacc. ing. agr.) ima odlične preduvjete na području općine Saborsko. Da bi se postalo ekološkim proizvođačem potrebna je suradnja sa savjetodavnom službom kako bi se upoznala stroga zakonska regulativa, pozvati Prvu ekološku stanicu (tel. 01/ 23 48 628, Kuraltova 8, 10000 Zagreb) kao kontrolno tijelo koje će obaviti nadzor te sa savjetnikom uputiti Zahtjev prema Ministarstvu za upis u Upisnik ekoloških proizvođača. Ovi proizvođači ostvaruju dodatne državne potpore ( od 4.300,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade, 2.646,00 kn/ za oranice, 1.323.00 kn za livade i pašnjake), a svoje proizvode lakše mogu plasirati na tržište. Troškovi nadzora kontrolnog tijela refundiraju se putem županijskih potpora.

           

5. „EU FONDOVI – IPARD“ (predavač: Aleksandar Horvatić, dipl. ing. agr.) zahtjeva mnogo papirologije, a korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe registrirane za odgovarajuću djelatnost u sustavu PDV-a. Više informacija i savjeta će se dobiti pri osobnom pozivu.

Ljubica Magdić, bacc. ing. agr.

768 pogleda