Komunalno poduzeće

Komunalno poduzeće
Sabkom d.o.o.
Senj 44, 47306 Saborsko

Direktorica: Martina Božičević Badanjak,  tel. 047-801-602

Komunalno poduzeće raspolaže s kombiniranim strojem za; kopanje, utovar, održavanje i čišćenje (snijeg) lokalnih puteva zimi , kamionom za odvoz komunalnog otpada koji se prikuplja u kontejnere raspoređene po cijeloj Općini Saborsko. Direktorica komunalnog poduzeća je Martina Božičević Badanjak, a komunalno ima 7 zaposlenika.

Obavijest o odvozu otpada

Cjenik Usluga