Prirodno blago

CategoriesTurizam

Prirodno blago općine Saborsko čine njezine gore sa stoljetnim šumama,  bistri i čisti izvori, rječice i potoci, nesvakidašnje krško jezero te brojne spilje i jame koje kriju obilje kalcitnih uresa, ali i tajne tisućljetnog ljudskog obitavanja. 

Prašuma Čorkova uvala u sjeverozapadnom dijelu Nacionalnog parka Plitvička jezera iskonska je nedirnuta šuma bukve i jele koja se razvija na oko 80 hektara površine, isključivo pod prirodnim uvjetima svoga staništa. 

Rječica Lička Jesenica krška je ponornica s dva izvora i duljinom toka od svega 6,5 kilometara. Jezero Begovac – Blata podno gore Pištenik prirodna je rijetkost – estavela: kod visokog vodostaja ima značajke vrela, a pri niskome postaje ponor. Na Pišteniku je jama Balinka, istražena do dubine od 333 metra.

982 pogleda