Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2016.

CategoriesNovosti / Pozivi - ostalo

Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na temelju članka 38. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08, 25/12 i 147/14) i Odluke o općinskim porezima Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 02/07) objavljuje

POZIV za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2016.

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2016. godinu.

Cijeli poziv preuzmite ovdje

Podaci o kući za odmor – prijavu preuzmite ovdje

746 pogleda