Obavijest o Javnom pozivu Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva)

  • HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
  • Županijska komora Karlovac
  • Klasa: 403-02/16-02/01
  • Ur.br: 311-23/05-16-01
  • Karlovac, 27. travanj 2016.

Predmet: Obavijest o Javnom pozivu Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava (Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva)

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Temeljem Javnog poziva Ministarstvo će sufinancirati  projekte za razvoj malog poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, razvoj i unapređenje seoskog turizma, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.  Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

U prilogu Vam dostavljamo Program dodjele bespovratnih potpora koji je sastavljen je od četiri mjere:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam, privatni iznajmljivači)
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

Napominjemo da je Javni poziv otvoren do zaključno 31.05.2016. godine,  a detaljnije informacije i propisani obrasci za prijavu na Javni poziv nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma.

Pozdravljamo Vas s poštovanjem,

Predsjednik:

sc. Zlatko Kuzman  v.r.

 

844 pogleda