PREDAVANJE ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Savjetodavna služba u suradnji sa sa Odjelom za uređivanje šuma UŠP Ogulin održati će uvodno predavanje za sve posjednike šume s područja katastarskih općina: Blata, Janja Gora, Jezero, Latin, Lička Jesenica, Međeđak, Plaški, Pothum i Saborsko u četvrtak 19. svibnja 2016. godine u 12:00 sati, u Općinskoj vijećnici u Saborskom.

Teme:

1.Uvodno predavanje za izradu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika G.J. „Plaške šume “.

Viši stručni savjetnik:

Snježana Blašković, dipl.inž.šum.

 

781 pogleda