Javni poziv-program ruralnog razvoja – mjera 8.5.1

Obavještavamo vas da je  objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” (NN 50/16)

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralni razvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su:

  1. šumoposjednici
  2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika
  3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

PRIHVATLJIVA ULAGANJA:

U okviru tipa operacije 8.5.1. prihvatljive za potporu su sljedeće vrste ulaganja:

  1. konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
  2. konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i
  3. konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

IZNOS POTPORE:

(1) Visina tražene potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. iznosi:

  1. najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  2. najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnici su obvezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Zahtjevi za ulaganja na području karlovačke županije se podnose na:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

  • Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka
  • Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

VIše o samim uvjetima natječaja molimo pogledati u Pravilniku za mjeru 8 u prilogu kao i na web stranici http://www.apprrr.hr/mjera-8-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-1956.aspx  

 

1,096 pogleda