Natječaj za poslovni prostor – udruge građana

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije broj 11/16), Općinski načelnik Općine Saborsko dana 29.lipnja 2016. godine objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ  za zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Saborsko  u zgradi  Općine Saborsko na adresi Senj 44, Saborsko

Pogledajte cijeli natječaj i odluku načelnika:

993 pogleda