POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ” Obnova pročelja zgrade Općine Saborsko”

Naručitelj: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko, OIB: 97869213325, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.saborsko.hr.

Cijeli poziv pogledajte OVDJE

 

853 pogleda