Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Saborsko

Na temelju članka 31. Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Općinsko vijeće Općine Saborsko na 16. sjednici održanoj 25.08.2016.godine donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Saborsko

Cijelu odluku pogledajte OVDJE

855 pogleda