Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća – 27.09.2016.

Temeljem čl.33 Statuta Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 17/13), te čl. 17 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 23/09) sazivam 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 27. rujna 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama općine Saborsko – vijećnica.

Cijeli poziv preuzmite ovdje

654 pogleda