Obavijest o nekretninama za prodaju u vlasništvu RH

Na temelju članka 3. Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08, 105/09 i 79/12) zatim točke 4. i 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine (Klasa: 940-01/11-01/01, Urbroj: 5030105-11-1) te Pravilnika o prodaji nekretnina, APN raspisuje: JAVNO NADMETANJE

Link: http://www.apn.hr/easyedit/UserFiles/novosti/dokumenti-kreso/javno-nadmetanje-apn-2016-za-prodaju.pdf

 

844 pogleda