JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA

Ovim Javnim natječajem Općina Saborsko želi pružiti dodatni poticaj organizacijama civilnog društva, odnosno udrugama stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju javnih potreba te podizanju kvalitete života. Na postupak objavljivanja i provedbu Javnog natje čaja za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Saborsko (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) primjenjuju se odgovarajuće odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Saborsko (web stranica općine Saborsko). Općina Saborsko će ovim Javnim natječajem poduprijeti i sukladno svojim mogućnostima sufinancirati: javne potrebe iz područja sporta, kulture, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Općinu.

Cijele upute preuzmite OVDJE

877 pogleda