JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA

CategoriesNatječaji / Novosti

Ovim Javnim natječajem Općina Saborsko želi pružiti dodatni poticaj organizacijama civilnog društva, odnosno udrugama stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju javnih potreba te podizanju kvalitete života. Na postupak objavljivanja i provedbu Javnog natje čaja za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Saborsko (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) primjenjuju se odgovarajuće odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Saborsko (web stranica općine Saborsko). Općina Saborsko će ovim Javnim natječajem poduprijeti i sukladno svojim mogućnostima sufinancirati: javne potrebe iz područja sporta, kulture, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Općinu.

Cijele upute preuzmite OVDJE

771 pogleda