POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave općine Saborsko koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.saborsko.hr.

Javni poziv: javni poziv 2017 ogr.groblja

Troškovnik: troškovnik-izgradnje-ograde-oko-groblja-u-Saborskom

710 pogleda