POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE – Fasadni radovi na mrtvačnici u Saborskom

INVESTITOR : Općina SABORSKO
GRAĐEVINA : Fasadni radovi na mrtvačnici u Saborskom

Opis radova: Građevina – Zgrada mrtvačnice- groblje Saborsko
Zidovi objekata izvedeni su iz betonskih blokova d= 25cm.
Na objektu je potrebno izvesti toplinsku demit fasadu sa izolacijom stiropor d=10cm na vanjskim zidovima, a na unutarnjim zidovima i stropu predulaza sa izolacijom stiropor d=5cm komplet sa svim potrebitim profilima i vezivnim i pričvrsnim elementima.
U sklopu radova potrebno je ugraditi nove prozorske klupice. Demontaža i montaža vertikala žljebova. Drvena vanjska stolarija i kompletna vidljiva konstrukcija krova (rogovi i lamperija premazati lazurom za drvo sa dodatkom laka.
U jediničnoj cijeni izrade fasade potrebno je uključiti sve materijale, rad na izradi fasade i montažu i demontažu skele.
Obračun radova po jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvedenim količinama.

U Saborskom 05.06.2017.

Javni poziv pogledajte ovdje.

 

 

660 pogleda