Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Saborsko, Senj 44, Saborsko ili na e-mail opcina-saborsko1@ka.htnet.hr

Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Jedinstveni upravni odjel, Općina Saborsko, Senj 44, Saborko.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

758 pogleda