POSJET ŽUPANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

U četvrtak 28. rujna je župan Karlovačke županije Damir Jelić sa svojim zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela te direktorima/ravnateljima tvrtki i ustanova posjetio Općinu Saborsko, a u okviru plana obilazaka općina i gradova te ustanova i tvrtki kojima je Karlovačka županija osnivač.
Cilj posjeta je bio upoznati se s aktualnom situacijom, problemima i mogućnostima te planovima razvoja i projektima Općine Saborsko.

Kako je istakao župan Jelić, zadaća je Karlovačke županije da ravnomjerno razvija sve svoje jedinice lokalne samouprave te da rješava probleme koje tište vodstvo i građane ovih općina.
Županija mora biti servis građana te spona između jedinica lokalne samouprave i državne vlasti, na način da rješava njihove probleme ali i otvara prostor ka državnim tijelima vlasti u cilju razvoja svih dijelova Karlovačke županije.

833 pogleda