Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na radno mjesto: referent – komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-02/18-01/1

URBROJ: 2133/15-03-18-1

Saborsko, 04. siječnja 2018.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Saborsko, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), raspisuje

 J A V N I     N A T J E Č A J

 za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR : 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.     

Izvješće o provedenom postupku  

Poziv na pisano testiranje i intervju

Cijeli natječaj pogledajte ovdje: Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na radno mjesto referent – komunalni redar

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama pogledajte ovdje: Upute i obavijesti kandidatimakandidatkinjama koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Saborsko na radno mjesto referent – komunalni redar

       

OPĆINA SABORSKO

v.d. pročelnica

Sanja Špehar, bacc. admin. publ.

809 pogleda