Izvješće načelnika o vremenskim neprilikama na području Općine Saborsko

Na području Općine Saborsko snijeg pada već 10-ak dana i  sada ga ima  približno oko  2 m.

Načelnik Marko Bićanić svakodnevno obilazi teren Općine Saborsko kako bi  utvrdio stanje na cestama i prohodnost istih.

Na terenu  neprestano čiste snijeg komunalno poduzeće „Sabkom“ sa svojim strojem, Šumarija Saborsko-Plaški sa svoja 3 stroja, privatnik za izvlaku šume sa svojim traktorom, te hrvatska vojska sa svojim utovarivačem.

Načelnik održava konstantno kontakt sa Državnom upravom  za zaštitu i spašavanje, Crvenim križem, Karlovačkom županijom, te vojskom i drugim službama.

Dana 26. veljače Općinu Saborsko je obišao župan Karlovačke županije g. Damir Jelić sa suradnicima kako bi vidjeli trenutno stanje na terenu. Načelnik  Općine i načelnik Stožera zaštite i spašavanja g. Zvonko Kovačić su upoznali župana sa situacijom na terenu .

Istog dana, Gradsko društvo Crvenog križa iz Ogulina na čelu s ravnateljicom Valentinom Bartolović donosi pakete sa hranom i deke za potrebite.

U utorak 27.veljače Općinu obilazi zapovjednik kopnene vojske general Jurković.

Probleme je stvorio i vjetar koji je puhao te su neke ceste  ponovno gotovo neprohodne,  zapusi su negdje visoki po par metara.

Sve ekipe su i dalje na terenu i pokušavaju osigurati prohodnima ulice , osobito onima koji su u potrebi.

Nastava u školama (Plaški, Saborsko) nije održavana 27.veljače, niti danas 28.veljače . Roditelji neka prate web stranicu škole Plaški o daljnjim događajima.

Mole se mještani za strpljenje i razumijevanje, te se apelira na one koji nemaju potrebe da ne kreću na put dok se trenutna situacija ne poboljša.

Načelnik Marko Bićanić

883 pogleda