Naknada Karlovačke županije za opremu novorođenog djeteta u 2018.g

Karlovačka županija u 2018. godini nastavlja s isplatom naknade za novorođeno dijete, u iznosu od 1.500,00 kuna.

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom: Karlovačka županija,

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 Vraniczanya 6, 47 000 Karlovac

Informacije na telefon 047 666 129.

935 pogleda