JAVNI POZIV za 2018. godinu za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Saborsko

JAVNI POZIV za 2018. godinu za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Saborsko

Javni poziv u cijelosti u PDF formatu preuzmite : OVDJE

Upute za prijavitelje preuzmite: OVDJE

Potrebna dokumentacija: IZJAVA o nekažnjavanju- preuzmite : OVDJE

IZJAVA za udruge da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini – preuzmite : OVDJE

OBRAZAC ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA ZA UDRUGE – preuzmite : OVDJE

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA  – preuzmite :   OVDJE

UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA PROJEKTA UDRUGA – preuzmite : OVDJE

ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA – preuzmite :  OVDJE

872 pogleda