Obavijest posjednicima životinja i kućnih ljubimaca

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA

 

Hrvatski sabor je 4. listopada 2017. godine donio novi Zakon o zaštiti životinja koji je usklađen s aktima Europske unije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Ovim Zakonom propisuju se odgovornosti i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju i uzgoju kao  i postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama. Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja prema odredbama ovog Zakona organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

Općina Saborsko  će  sklopiti  ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja s ovlaštenom Udrugom za zaštitu životinja na području Karlovačke županije. Uglavnom, riječ je o napuštenim i izgubljenim psima.

Svrha i cilj ovog Zakona je prije svega razvijanje svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja, a svima nama je u interesu smanjiti odnosno spriječiti troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. Upravo to je namjera i svrha ovog pisma.

Obzirom da su Zakonom o zaštiti životinja propisane i visoke novčane kazne za skrbnike pasa koji se ne pridržavaju zakonskih obveza, posebno vam skrećemo pozornost na slijedeće:

  • Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 30 000,oo kuna.
  • Obvezno je mikročipiranje Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 6. 000,00 kuna.
  • Zakonska obveza skrbnika je osigurati kontrolu razmnožavanja životinja. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja radi se kastracija ženki i mužjaka. Kazna za nepoštivanje ove obveze iznosi do 30. 000,00 kuna.
  • Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje što uključuje i veterinarsku skrb. Psi se smiju držati isključivo u ograđenom prostoru (dvorištu) uz dopušteno  vezivanje po potrebi. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjava se do 30. 000,00 kuna, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.
  • Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o cijepljenju i mikročipiranju psa ( do 30 lipnja 2018. godine lokalna zajednica dužna je izvršiti kontrolu).

Dragi sumještani, ako ste pažljivo pročitali ovu obavijest uvjeren sam da ste shvatili koliko je odgovorno biti skrbnik psa ili bilo koje druge životinje, a koliko je neodgovorno zanemariti je i prepustiti brigu o njoj zajednici, u ovom slučaju svojoj Općini.

Kako bi spriječili nekontrolirano razmnožavanje pasa i daljnje troškove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja općina Saborsko  će uskoro donijeti odluku o obaveznoj sterilizaciji ženki  pasa. Općina će sterilizaciju sufinancirati u iznosu koje će odlukom odrediti Općinsko vijeće. U pripremi je i fotodokumentacija svakog psa sa pripadajućim brojem mikročipa kako bi Općina vodila foto kartoteku pasa koja bi nam pomogla oko identifikacije onih koji nekontrolirano lutaju.

Apeliramo na savjest  sumještana i molimo da svako zlostavljanje, napuštanje i zanemarivanje životinja odnosno nekontrolirano razmnožavanje pasa prijavite nadležnoj Veterinarskoj inspekciji i komunalnom redaru, a u slučaju zlostavljanja i policiji.

Budite aktivan sudionik društva i štitite životinje.

 

                                                                                                                                            Komunalni redar:

                                                                                                                                            Mile Conjar

 

 

649 pogleda