Potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za “Centar za mlade Saborsko”

Potpisan je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Centar za mlade u Saborskom u iznosu od 150.000,00 kn. Izrada dokumentacije omogućit će prijavu projekta obnove Hrvatskog doma na ESI fondove.

cNačelnik Marko Bićanić je u hotelu Panorama u Zagrebu potpisao ugovor s ministricom Gabrijelom Žalac, odnosno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sufinanciranje izrade dokumentacije.

Sredstva će biti dobivena temeljem prijave na natječaj kojeg je raspisalo spomenuto ministarstvo za sufinanciranje projekata koji se mogu kandidirati na Europske strukturne i investicijske (ESI) fondove.

Trošak izrade dokumentacije iznosi nešto više od 200 tisuća kuna, a ministarstvo će ga sufinancirati u iznosu od 150 tisuća kuna, a ostatak će biti financiran iz općinskog proračuna. Nakon što dokumentacija bude izrađena projekt će biti prijavljen na natječaj za sufinanciranje izvedbe radova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

1,144 pogleda